Płatności

Proszę o dokonywanie płatności bezpośrednio na konto bankowe:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

PL 19 8642 0002 2001 0032 1886 0001

lub za pomocą systemu PayPal: